XU THẾ TRỰC TUYẾN

Giải pháp hội nghị truyền hình

[CHIA SẺ] Hướng dẫn Cách họp trực tuyến qua phần mềm

Âm thanh phòng họp

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Âm thanh và Cuộc sống

Karaoke

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Dự án

CÔNG TRÌNH 1

ÂM THANH KARAOKE 1

ÂM THANH CÔNG CỘNG 1

ÂM THANH SÂN KHẤU - HỘI TRƯỜNG 1

TRỢ GIÁ MÙA DỊCH
Chương trình "An Tâm Mùa Dịch - Trợ Giá Hết Mình" với loạt sản phẩm giảm giá tới 37%. Cùng hàng loạt chương trình hấp dẫn Thu Cũ Đổi Mới trợ giá tới 5 triệu.

Hệ Thống - Hội Nghị
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY

THIẾT BỊ HỌP - WEBCAM
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY