Giải pháp phòng họp trực tuyến với camera trực tuyến Yealink tại: Trung Nam Group

01-02-2021, 3:01 pm

Giải pháp phòng họp trực tuyến với camera trực tuyến Yealink tại: Trung Nam Group lắp đặt âm thanh phòng họp, TCA cung cấp thiết bị âm thanh loa hội thảo, micro trực tuyến đa điểm cầu công ty tại: Trung Nam Group. Địa chỉ: 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống âm thanh hội nghị Yealink, lắp đặt âm thanh phòng họp, TCA cung cấp thiết bị âm thanh loa hội thảo, micro trực tuyến đa điểm cầu công ty tại: Trung Nam Group. Thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến Yealink VC800 tích hợp MCU đa điểm, 24 điểm cầu, quản lý 2 cuộc họp đồng thời âm thanh phòng họp Bosch CCs900 tại: Trung Nam Group

Bài viết liên quan

TRỢ GIÁ MÙA DỊCH
Chương trình "An Tâm Mùa Dịch - Trợ Giá Hết Mình" với loạt sản phẩm giảm giá tới 37%. Cùng hàng loạt chương trình hấp dẫn Thu Cũ Đổi Mới trợ giá tới 5 triệu.

Hệ Thống - Hội Nghị
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY

THIẾT BỊ HỌP - WEBCAM
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY