Lắp đặt Giải pháp phòng họp trực tuyến, điểm cầu họp: Điện Lực Hà Nội

07-01-2021, 9:26 am

Lắp đặt Giải pháp phòng họp trực tuyến, điểm cầu họp: Điện Lực Hà Nội. Tư vấn âm thanh hội nghị trực tuyến TOA TS-680 hệ thống âm thanh phòng họp Tổng công ty Điện Lực thành phồ Hà Nội quận Hoàn Kiếm, HN. Hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-680, âm thanh hội nghị trực tuyến hệ thống âm thanh phòng họp Tổng công ty Điện Lực thành phồ Hà Nội quận Hoàn Kiếm, HN.

Bài viết liên quan

TRỢ GIÁ MÙA DỊCH
Chương trình "An Tâm Mùa Dịch - Trợ Giá Hết Mình" với loạt sản phẩm giảm giá tới 37%. Cùng hàng loạt chương trình hấp dẫn Thu Cũ Đổi Mới trợ giá tới 5 triệu.

Hệ Thống - Hội Nghị
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY

THIẾT BỊ HỌP - WEBCAM
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY