Giải pháp họp trực tuyến với Polycom Trio 8500 tại: BHXH huyện Yên Mỹ

26-12-2020, 3:49 pm

TCA lắp đặt âm thanh phòng họp trực tuyến, hội nghị hội thảo Bosch CCS900 cho trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên phục vụ họp nhóm nhỏ 4 điểm cầu.

Bài viết liên quan

TRỢ GIÁ MÙA DỊCH
Chương trình "An Tâm Mùa Dịch - Trợ Giá Hết Mình" với loạt sản phẩm giảm giá tới 37%. Cùng hàng loạt chương trình hấp dẫn Thu Cũ Đổi Mới trợ giá tới 5 triệu.

Hệ Thống - Hội Nghị
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY

THIẾT BỊ HỌP - WEBCAM
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY