Lắp đặt hệ thống loa cho giảng đường, phòng học – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

21-12-2019, 6:31 pm

TCA tư vấn, cung cấp giải pháp âm thanh phòng học trường đại học. Cung cấp loa giảng đường, phòng học cho trường đại học quốc gia hà nội, hà nội.

Lắp đặt hệ thống loa cho giảng đường, phòng học – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

lap-dat-he-thong-loa-cho-giang-duong-phong-hoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-00lap-dat-he-thong-loa-cho-giang-duong-phong-hoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-02lap-dat-he-thong-loa-cho-giang-duong-phong-hoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-03lap-dat-he-thong-loa-cho-giang-duong-phong-hoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-01lap-dat-he-thong-loa-cho-giang-duong-phong-hoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-04

Bài viết liên quan

TRỢ GIÁ MÙA DỊCH
Chương trình "An Tâm Mùa Dịch - Trợ Giá Hết Mình" với loạt sản phẩm giảm giá tới 37%. Cùng hàng loạt chương trình hấp dẫn Thu Cũ Đổi Mới trợ giá tới 5 triệu.

Hệ Thống - Hội Nghị
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY

THIẾT BỊ HỌP - WEBCAM
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY