Lắp đặt âm thanh hội thảo TOA tại Binh đoàn 12 – Tổng CTXD Trường Sơn – Bộ Quốc Phòng

21-12-2019, 4:53 pm

Lắp đặt âm thanh hội thảo TOA tại Binh đoàn 12 – Tổng CTXD Trường Sơn – Bộ Quốc Phòng

Do có nhiều buổi họp lớn tốn rất nhiều thời gian, các lãnh đạo Binh đoàn 12 đã quyết định đầu tư hệ thống âm thanh hội thảo hiện đại nhất cho phòng họp của Binh Đoàn.

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn hay là Binh đoàn 12 (tiền thân là Đoàn 559) là đoàn công binh và vận tải quân sự chiến lược phụ trách vận tải trên tuyến Đường mòn Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, nay trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Lắp đặt âm thanh hội thảo TOA tại Binh đoàn 12 – Tổng CTXD Trường Sơn – Bộ Quốc Phòng

Các lãnh đạo Binh đoàn 12 đã chủ động gọi điện liên lạc tới TCA  với mong muốn lắp đặt hệ thống âm thanh hội thảo thuộc loại tối tân và tốt nhất thế giới cho phòng họp của mình. Sau khi nghe xong các yêu cầu của lãnh đọa Binh đoàn 12, chuyên viên của TCA đã đề cử và giới thiệu tới các lãnh đạo hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-780 của Nhật, một hệ thống âm thanh hội thảo mang tầm cỡ quốc tế.
Hệ thống bao gồm:

TS-780 – Thiết bị trung tâm TOA TS-780
TS-781 – Máy chủ tịch TOA TS-781
TS-782 – Máy đại biểu TOA TS-782
TS-904 – Cần micro hội thảo TOA TS-904
BS-1030W – Loa hộp treo tường TOA BS-1030W
A-2240 – Âm ly liền mixer A-2240 240W
WM-5225 – Micro không dây cầm tay TOA WM-5225
WT-5810 – Bộ thu không dây cầm tay
GRTREO – Giá treo loa
TUMAY – Tủ đựng
IEQ31 – Bộ cắt tần số hú DBX IEQ31
VPL EX293 – Máy chiếu Sony EX293
ES 3120 – Màn chiếu điện 120”

Mong rằng với hệ thống âm thanh hội thảo mới, binh đoàn 12 Bộ Quốc Phòng sẽ có những buổi họp hiểu quả, nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc cuả toàn tập đoàn.

Một số hình ảnh thiết bị và quá trình thi công lắp đặt:

Lắp đặt âm thanh hội thảo TOA tại Binh đoàn 12 – Tổng CTXD Trường Sơn – Bộ Quốc PhòngLắp đặt âm thanh hội thảo TOA tại Binh đoàn 12 – Tổng CTXD Trường Sơn – Bộ Quốc PhòngLắp đặt âm thanh hội thảo TOA tại Binh đoàn 12 – Tổng CTXD Trường Sơn – Bộ Quốc PhòngLắp đặt âm thanh hội thảo TOA tại Binh đoàn 12 – Tổng CTXD Trường Sơn – Bộ Quốc PhòngLắp đặt âm thanh hội thảo TOA tại Binh đoàn 12 – Tổng CTXD Trường Sơn – Bộ Quốc PhòngLắp đặt âm thanh hội thảo TOA tại Binh đoàn 12 – Tổng CTXD Trường Sơn – Bộ Quốc PhòngLắp đặt âm thanh hội thảo TOA tại Binh đoàn 12 – Tổng CTXD Trường Sơn – Bộ Quốc Phòng

Bài viết liên quan

TRỢ GIÁ MÙA DỊCH
Chương trình "An Tâm Mùa Dịch - Trợ Giá Hết Mình" với loạt sản phẩm giảm giá tới 37%. Cùng hàng loạt chương trình hấp dẫn Thu Cũ Đổi Mới trợ giá tới 5 triệu.

Hệ Thống - Hội Nghị
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY

THIẾT BỊ HỌP - WEBCAM
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY