Giải pháp phòng họp trực tuyến điểm cầu BHXH huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

26-12-2020, 3:44 pm

Giải pháp phòng họp trực tuyến điểm cầu BHXH huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Lắp đặt hệ thống hội thảo Bosch CCS900, giải pháp âm thanh phòng họp trực tuyến, kết hợp thiết bị hội nghị truyền hình Polycom cho điểm cầu nhánh, phục vụ họp nhóm nhỏ từ 5-6 người tại: trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Bài viết liên quan

TRỢ GIÁ MÙA DỊCH
Chương trình "An Tâm Mùa Dịch - Trợ Giá Hết Mình" với loạt sản phẩm giảm giá tới 37%. Cùng hàng loạt chương trình hấp dẫn Thu Cũ Đổi Mới trợ giá tới 5 triệu.

Hệ Thống - Hội Nghị
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY

THIẾT BỊ HỌP - WEBCAM
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY