Hệ thống âm thanh giảng dạy trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

21-12-2019, 6:40 pm

Hệ thống âm thanh giảng dạy trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Đại chỉ lắp đặt : Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch -Số 2 Dương Quang Trung, p.12,q.10

Thiết bị lắp đặt : Hệ thống âm thanh TOA

Hình ảnh thực tế :

lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-014lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-010lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-009lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-008lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-007lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-006lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thachlap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-002lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-004lap-dat-am-thanh-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-005

 

Bài viết liên quan

TRỢ GIÁ MÙA DỊCH
Chương trình "An Tâm Mùa Dịch - Trợ Giá Hết Mình" với loạt sản phẩm giảm giá tới 37%. Cùng hàng loạt chương trình hấp dẫn Thu Cũ Đổi Mới trợ giá tới 5 triệu.

Hệ Thống - Hội Nghị
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY

THIẾT BỊ HỌP - WEBCAM
JTS C800: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY
TOA TS-690: Hệ thống âm thanh cho phòng hội nghị họp trực tuyến giảm giá 35%. MUA NGAY